Latest Posts

Cộng đồng người Việt ở Florida chuẩn bị tết Ất Mùi 2015

Để cùng nhau đón tết 2015, năm Ất Mùi, Việt Florida lần lượt liệt kê các sinh hoạt trong cộng đồng người Việt, Florida sau đây: Hội Tết Về Nguồn: Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Năm 2015, nhà…
Read more